Αυτισμός: Ιστορίες με Κάρτες για Καθημερινές Ρουτίνες, Sesame Street

<http://autism.sesamestreet.org/daily-routine-cards>

Το Sesame Street έχει φτιάξει μια σειρά από ιστορίες για καθημερινές ρουτίνες για παιδιά με αυτισμό. Μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:


Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός