Αυτισμός: Ιστορίες με Κάρτες για Καθημερινές Ρουτίνες, Sesame Street

<http://autism.sesamestreet.org/daily-routine-cards>

Το Sesame Street έχει φτιάξει μια σειρά από ιστορίες για καθημερινές ρουτίνες για αυτιστικά παιδιά. Μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός