Δωρεάν Βιβλία για Γονείς και Αδέρφια Παιδιών με Αυτισμό

<a href=”http://www.freepik.com/free-photo/friends-laughing-with-wooden-cubes_864167.htm”>Designed by Freepik</a>

Η διάγνωση αυτισμού σε ένα μέλος της οικογένειας αυτισμό επηρεάζει όλη την οικογένεια. Οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια να διαχειριστεί τόσο τη διάγνωση όσο και τις καθημερινές δυσκολίες που προκύπτουν.
Παρόλα αυτά, δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε υπηρεσίας υποστήριξης.

Επιπλέον, παρότι γενικά η φροντίδα των ειδικών και των γονιών προσανατολίζεται στα παιδιά με αυτισμό, ξεχνάμε συχνά κάποια μέλη της οικογένειας που έχουν τις ίδιες, ίσως και περισσότερες ανάγκες: τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό.
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε βιβλία για το πώς θα διαχειριστούν οι γονείς και τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό τις καθημερινές πρακτικές αλλά και συναισθηματικές προκλήσεις, αλλά και το πώς οι γονείς θα διαχειριστούν τη σχέση τους με όλα τα παιδιά της οικογένειας.