Δωρεάν Βιβλία με Υποστηρικτικό Υλικό/Ασκήσεις για Ειδική Αγωγή του Π.Ι. Κύπρου

Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε συνδέσμους με υλικό για την ειδική αγωγή από το Π.Ι. Κύπρου.Τη σειρά “Υποστηρικτικό Υλικό: Προανάγνωση-Ανάγνωση” τη χρησιμοποιώ συχνά και μου έχει φανεί πολύ χρήσιμη με παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Είναι κατάλληλη και για παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών.

 

Περιλαμβάνει 2 βιβλία με κείμενα και ασκήσεις κατανόησης και 4 βιβλία με μη γλωσσικό υλικό, με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας.