Δωρεάν Βιβλίο από τις Εκδόσεις Σαΐτα “Εφαρμοσμένες γλωσσικές δραστηριότητες: Γέφυρες επικοινωνίας και γραμματισμού”Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε νηπιαγωγεία και έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ένα βιβλίο με πολλές ιδέες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, γραμμένο από τις Σοφία Δουμανίδου, Άννα Κοντοπούλου και Μυρτώ Ντίνα. Την επιστημονική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Κώστας Ντίνας.