Δωρεάν Επιμορφωτικό Υλικό από την Ημερίδα “Διδασκαλία και Μάθηση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για Αποτελεσματική Διαχείριση Τάξης”Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το δωρεάν επιμορφωτικό υλικό που έχει αναρτήσει το Π.Ι. Κύπρου από την ημερίδα “Διδασκαλία και Μάθηση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για Αποτελεσματική Διαχείριση Τάξης”,  που διεξήχθη το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017,  στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”, στη Λευκωσία.


  1. Πρακτικές Διοίκησης – οργάνωσης τάξης και διαχείρισης χρόνου, σε συμπλέγματα τάξεων
  2. Συναισθηματική νοημοσύνη και δεξιότητες επικοινωνίας: Οικοδομώντας ένα θετικό περιβάλλον μάθησης
  3. Οι μαθητές μας εργάζονται ΣΕ ομάδες ή ΩΣ ομάδες; 
  4. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης
  5. Διδασκαλία διαδικασιών και ρουτινών για καλύτερη διαχείριση της τάξης
  6. Πρώτες μέρες λειτουργίας του σχολείου και διαχείριση σοβαρής περίπτωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς
  7. Σχέσεις παιδιών – κλίμα τάξης στο νηπιαγωγείο 
  8. Δεξιότητες επικοινωνίας και στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων
(Tα links είναι από τη σελίδα του Π.Ι. Κύπρου)

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός