Δωρεάν Κάρτες με αριθμούς- Flashcards

Έχουμε αναφέρει ξανά πόσο σημαντικά είναι τα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Ένα από αυτά είναι και οι flashcards, δηλαδή πολύχρωμες κάρτες που παρουσιάζουν αριθμούς/ποσότητες, πράξεις, κ.τ.λ. Φυσικά, οι flashcards μπορούν περιέχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα και προσαρμόζονται ανάλογα (π.χ. γράμματα, ερωτήσεις και απαντήσεις ιστορίας, σημαίες και ονόματα χωρών για το μάθημα της Γεωγραφίας, κ.τ.λ.)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις flashcards που δημιούργησα με αριθμούς μέχρι το δέκα και οι οποίες συνδυάζουν το σύμβολο, το όνομα και την ποσότητα για κάθε αριθμό.


Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός