Δωρεάν Παιδαγωγικό Περιοδικό: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – θεωρία & πράξη


<<Το εξώφυλλο του 1ου τεύχους>>

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το online παιδαγωγικό περιοδικό “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – θεωρία & πράξη”, 
το οποίο δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες που αφορούν την  τόσο Παιδαγωγική Θεωρία όσο και την Παιδαγωγική Πράξη.
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα 9 τεύχη που έχουν κυκλοφορήσει από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο:

Τεύχος 9

Αναστασία Κούρτη
Ειδική Παιδαγωγός