Δωρεάν Υλικό: Αναγνωρίζω τα Συναισθήματά μου!

Αναγνωρίζω τα Συναισθήματά μου!

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα μίνι πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου προγράμματος (π.χ. τρίμηνο project) ή αυτοτελώς (2-3 διδακτικές ώρες).

Διδακτική πρόταση:
Μοιράστε στην ομάδα τα φύλλα με τα συναισθήματα, ζητήστε τους να τα αναγνωρίσουν (σε μεγαλύτερες ηλικίες αν θέλετε μπορείτε να σβήσετε με ένα μαρκαδόρο τις λέξεις που περιγράφουν τα συναισθήματα) και στη συνέχεια ζητήστε τους να ζωγραφίσουν (ή να γράψουν) περιπτώσεις που έχουν νιώσει το κάθε συναίσθημα.
Κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Κατάλληλο για νευροδιαφορετικά παιδιά.

 
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός