Δωρεάν Υλικό για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πλούσιο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό από το πρόγραμμα Διάπολις του Α.Π.Θ. για την εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός