Δωρεάν Υλικό για Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων

 
 
Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι γονείς καταφεύγουν σε ειδικούς για να τους κατευθύνουν και να τους συμβουλεύσουν ώστε να λύσουν διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα από τον γονεϊκό τους ρόλο.
Οι ειδικοί (ειδικά εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή και εκπαιδευτικοί), μέσα από τα προγράμματα που προσφέρουν, “εκπαιδεύουν” τους γονείς γονιό, δηλαδή τους βοηθούν να βελτιώσουν την σχέση τους με τα παιδιά τους, αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως βοηθώντας τους να αποκτήσουν ενσυναίσθηση απέναντι στα παιδιά τους βλέποντας την δική τους οπτική και καλλιεργώντας τους δεξιότητες επικοινωνίας.
 
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ειδικοί, εντάσσοντας το στο πρόγραμμα που έχετε καταρτίσει.
 
Αναστασία Κούρτη