Δωρεάν Υλικό για Πρώιμη Παρέμβαση: “Με Νου & Φαντασία”Στη σελίδα του ΚΕΣΥ Αχαΐας θα βρείτε τα βιβλία που δημιούργησε η ειδική παιδαγωγός Γεωργία Κούρτογλου και τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες πρώιμης παρέμβασης στην λεπτή κινητικότητα, καθώς και σε εκπαιδευτικούς φακέλους οι οποίοι βασίζονται στο πρόγραμμα TEACCH.

Για τις δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας θα χρειαστείτε διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ για τους εκπαιδευτικούς φακέλους θα χρειαστείτε χάρτινους φακέλους, πλαστικοποιητή και velcro.
Προσωπικά ενθουσιάστηκα με τις ιδέες που δίνονται στο βιβλία και φυσικά ο κάθε θεραπευτής μπορεί να παραλλάξει το υλικό και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του μαθητή του.

Εκπαιδευτικοί Φάκελοι

ΠΗΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός