Δωρεάν Υλικό “Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Σχολική Βία & Εκφοβισμός” από την ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

 
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε δωρεάν επιμορφωτικό υλικό από τις ημερίδες της ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας  “Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη” και “Σχολική βία και εκφοβισμός” που πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης στην ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας. 
Σημείωση: Επειδή το αρχείο είναι *rar πιθανότατα να σας εμφανιστεί μήνυμα “προέκυψε πρόβλημα με την προεπισκόπηση”. Εσείς πατάτε κανονικά “λήψη” για να κατεβάσετε το αρχείο.
 
 
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός MSc LACIC
εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια