Δωρεάν Υλικό: Επιθετικότητα στο Σχολείο

 
 
Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε μιλήσει για τον σχολικό εκφοβισμό και τον ρόλο του εκπαιδευτικού και είχα αναρτήσει σχετικό υλικό.
Σε αυτήν την ανάρτηση θα βρείτε επιπλέον υλικό, καθώς και άρθρα για την επιθετικότητα στο σχολείο:
 
 
Εγχειρίδια του Π.Ι. Κύπρου (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Αναγνώριση και Ευαισθητοποίηση γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό

 
 
Άλλα εγχειρίδια και άρθρα