Δωρεάν Υλικό: Κατηγοριοποιήσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το υλικό που ετοίμασα. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας είναι: ζώα, φαγητά, ρούχα και έπιπλα.
Κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για μαθητές ειδικών σχολείων ή για προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης.
 
Κατηγοριοποιήσεις

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός