Δωρεάν Υλικό: Κοινωνικοί Κύκλοι

Κοινωνικοί Κύκλοι

Οι Κοινωνικοί Κύκλοι είναι ένας τρόπος ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ορίσουν τον προσωπικό χώρο και να μάθουν για την προσωπική τους ασφάλεια την προσωπική ασφάλεια. Ο παρακάτω κοινωνικός κύκλος δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο των Walker-Hirsch & Champange (1991). Ο μοβ κύκλος είναι ο προσωπικός χώρος του παιδιού. Στον μπλε κύκλο εντάσσονται τα άτομα που το παιδί τους επιτρέπει να το αγκαλιάσουν. Το παιδί αγκαλιάζει τα άτομα που βρίσκονται στον πράσινο κύκλο μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. γιορτή/γενέθλια). Ο κίτρινος κύκλος είναι ο κύκλος της χειραψίας, ενώ ο κόκκινος κύκλος περιλαμβάνει τους αγνώστους.

Το παιδί μπορεί να κολλήσει φωτογραφίες με τα άτομα που εντάσσονται σε κάθε κύκλο.

Οι κοινωνικοί κύκλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο με νευροτυπικά όσο και με μη νευροτυπικά παιδιά είτε σε ατομικό πλαίσιο (π.χ. πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης συμβουλευτικής) όσο και σε ομαδικό (π.χ. εργαστήρια δεξιοτήτων).

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο με τους κοινωνικούς κύκλους

Αναστασία Κούρτη,
MSc, PhDc Θεραπευτικού Παιχνιδιού