Δωρεάν Υλικό: Παιδαγωγικά Παιχνίδια Τεύχος Α και Β

 
 
Όλοι γνωρίζουμε την αξία του παιχνιδιού, και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε 2 βιβλία με παιδαγωγικά παιχνίδια για ομάδες.
 
 
Παιδαγωγικά Παιχνίδια Τεύχος Β

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός
Εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια
MSc, PhDc