Δωρεάν Υλικό: Παιδαγωγικά Παιχνίδια Τεύχος Α και ΒΌλοι γνωρίζουμε την αξία του παιχνιδιού, και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε 2 βιβλία με παιδαγωγικά παιχνίδια για ομάδες.


Παιδαγωγικά Παιχνίδια Τεύχος Β

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός