Δωρεάν Υλικό: Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά 1920 – 1980

 
Ποιος δεν αγαπάει τα Χριστούγεννα!

Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου γιορτή. Κρύο έξω, αναμένο τζάκι, ζαχαρωτά, παιχνίδια και φυσικά ζεστή σοκολάτα!

Ψαχουλεύοντας στο Διαδίκτυο για χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, έπεσα πάνω στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π.. Εκεί βρήκα αποσπάσματα από αναγνωστικά περασμένων χρόνων με κείμενα για τα Χριστούγεννα!
Μπορείτε να τα διαβάσετε στην τάξη, να τα δραματοποιήσετε, ή (οι πιο “επιδέξιοι”) να τα επεξεργαστείτε με τα παιδιά και να τα παρουσιάσετε στην γιορτή του σχολείου!
 
 
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός MSc,
εκπαιδευόμενη Παιγνιοθεραπεύτρια