Δωρεάν Χρήσιμα Μαθήματα για την Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση – “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών”Η δράση “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών” στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό.

Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.
Με τον όρο “Ανοικτό Μάθημα” νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Πού απευθύνεται

  • Στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως δημιουργούς του εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ανοικτών Μαθημάτων. 
    Η ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας της δράσης.
  • Στο ευρύ κοινό,  ως χρήστες των Ανοικτών Μαθημάτων. Σε αυτό το κοινό συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ίδρυμα, οι απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων, επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν αυτές που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Το κοινό θα μπορεί να αναζητά τα ανοικτά μαθήματα που ενδιαφέρουν και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε μαθήματα χρήσιμα για την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση.


Με πληροφορίες από τη σελίδα του Πανεπιστημίου

Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός