Δωρεάν e-book: Προτάσεις διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠ-Υ μέσα στην τάξηΣτον σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας μπορείτε να βρείτε το δωρεάν e-book της Μπαμπαλέτσου Γιώτας, κατάλληλο για εκπαιδευτικούς με μαθητές με ΔΕΠ-Υ.
Στο e-book
αναλύονται οι παρακάτω θεματικές:

  •  Τι είναι η ΔΕΠ-Υ
  •  Κλινική εικόνα
  •  Δευτερεύοντα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ
  •  Τυπική ανάπτυξη της συγκέντρωσης
  •  Προτάσεις διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠ-Υ