Δωρεάν Screening Tests στα Μαθηματικά (Νηπιαγωγείο και Α΄ – Ε΄ Δημοτικού)!Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε δωρεάν screening tests για τα Μαθηματικά (screening tests=τεστάκια που βοηθούν τον παιδαγωγό να προσδιορίσει το επίπεδο των μαθητών του).

Τα tests είναι χωρισμένα σε περιόδους (φθινόπωρο, μέση της χρονιάς και άνοιξη) και τάξεις (Νηπιαγωγείο και Α΄ – Ε΄ Δημοτικού) και είναι σχεδιασμένα για το Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Σύστημα, μπορούν εντούτοις να χρησιμοποιηθούν και από εκπαιδευτικούς άλλων χωρών (κυρίως το συνοδευτικό-οπτικό υλικό).
Το υλικό είναι στα Αγγλικά και μπορείτε να το βρείτε εδώ:

Math Screeners

Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός