Ειδική Παιδαγωγός

Ειδική Παιδαγωγός (εν αναμονή πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) στη Θεσσαλονίκη.

Με πιστοποιήσεις στον κώδικα Braille, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στις πρώτες βοήθειες και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με την εμπειρία των πρακτικών ασκήσεων και της δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων.

Αναλαμβάνει:
>καθημερινή μελέτη μαθητών (με ή χωρίς δυσκολίες μάθησης)
>Ιδιωτική παράλληλη στήριξη
>Δημιουργική απασχόληση & φύλαξη
>Συνοδεία παιδιών σε καθημερινές εξωσχολικές δραστηριότητες ή θεραπείες.

Για το τρέχον σχολικό έτος 2020 – 2021.
Προσιτές τιμές.
email: evmorfia.kolia@gmail.com