Ειδική Παιδαγωγός

Προϋπηρεσία στην παράλληλη στήριξη παιδιών με αυτισμό σε σχολεία καθώς και ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού τυπικής ανάπτυξης.
Κατοχή Εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Γραπτού και Προφορικού λόγου.
Απόφοιτη της Παιδαγωγικής σχολής του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πιστοποιημένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille.
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τη σχολική μελέτη μαθητών του δημοτικού για το προσεχές σχολικό έτος 2020-2021.

an_arvan@hotmail.com