Ειδικοί θεραπευτές

Εποπτεία ειδικών θεραπευτών και εκπαιδευτικών για:

  • Διαχείριση μαθητών στην τάξη
  • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης
  • Διαχείριση συναισθηματικών αναγκών των παιδιών
  • Οργάνωση ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Ομαδικές/ατομικές συνεδρίες δια ζώσης ή μέσω Skype
  • Διαχείριση εργασιακού άγχους

 Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου.
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε mail:akourti@paidanaptixi.com