Ειδικός Παιδαγωγός

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής αναζητώ εργασία στην περιοχή των Τρικάλων.
Αναλαμβάνω:
>Καθημερινή μελέτη μαθητών (με ή χωρίς δυσκολίες μάθησης), για όλες τις τάξης δημοτικού και γυμνασίου.
>Ιδιωτική παράλληλη στήριξη.
>Δημιουργική απασχόληση & φύλαξη.

Εμπειρία που έχω:
>Των πρακτικών ασκήσεων (Σε γενικό & ειδικό σχολείο).
>Εμπειρία με παιδιά στη ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος), μέσω της πτυχιακή μου εργασίας.
>Γνώση Η/Υ και εκπαιδευτικής ρομποτικής, μέσω της πτυχιακή μου εργασίας.
>Πιστοποίηση Braille.

Τρόπος επικοινωνίας: iakoviak45@gmail.com