Εκπαιδευτικό Υλικό Παρέμβασης για το Κάπνισμα
<http://smokefreegreece.gr/educational-material/>


Το Sm
oke Free Greece είναι μία σειρά συντονισμένων δράσεων που διοργανώνονται από το Ερευνητικό Εργαστήριο “George D. Behrakis” της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και το “Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας” του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με στόχο τη μείωση του καπνίσματος στη χώρα μας.

Μεταξύ των άλλων δράσεών του, το Smoke Free Greece προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τις μαθητικές παρεμβάσεις και τους μαθητές, καθώς επίσης τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το υλικό αυτό:

Εκπαιδευτικό Υλικό για Μαθητές:
«Μαθαίνω Να Μην Καπνίζω», ένα μαθητικό τετράδιο για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
«Παιδεία Για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», ένα μαθητικό σημειωματάριο για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς:
Όπως ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα του προγράμματος, το εγχειρίδιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς, ενδιαφέρει όμως και τους γονείς, καθώς περιέχει όλα, όσα κάποιος θα ήθελε πρώτα ο ίδιος να γνωρίζει για το κάπνισμα και στη συνέχεια να μπορεί να τα μεταδίδει σε τρίτους, κυρίως δε σε παιδιά: την τοξικότητα και τις επιπτώσεις στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τον εθισμό και τις μεθόδους διακοπής, τη σχετική νομοθεσία, τη διαφήμιση και τα διάφορα είδη καπνικών και μη καιόμενων προϊόντων.

Πηγή Πληροφοριών και Υλικού: http://smokefreegreece.gr/ 

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός