Ζητούνται εργοθεραπευτές-τριες για νεοσύστατο κέντρο ειδικών θεραπειών

Ζητούνται εργοθεραπευτές-τριες για νεοσύστατο κέντρο ειδικών θεραπειών, σε υπέροχο εργασιακό περιβάλλον στο Χαλάνδρι, με εξειδίκευση σε παιδιά ,με μπλοκ παροχής υπηρεσιών είτε με Ικα ,άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα!! 

Όποιος ενδιαφέρεται ας στείλει βιογραφικά στο email

ioannatspap.fusik@gmail.com