Θέση Ειδικού Παιδαγωγού/Δασκάλου

Θέση Ειδικού Παιδαγωγού/Δασκάλου

Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Plan-C αναζητά Ειδικό Παιδαγωγό/Δάσκαλο για 5ημερη συνεργασία. Βιογραφικά στο info@plan-c.institute βάζοντας ως θέμα “Ειδικός Παιδαγωγός/Δάσκαλος”.