Ιδιαίτερα Μαθήματα

Για το σχολικό έτος 2020-2021
Φοιτήτρια τελευταίου έτους του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέχοντας σχετική
προϋπηρεσία:
~ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,
~ αναλαμβάνει φροντίδα και απασχόληση παιδιού.
Περιοχή: Βόλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας-viber: 6988301298