Ιδιαίτερα Μαθήματα

Φιλόλογος με πολυετή πείρα και εξειδίκευση στην ειδική αγωγή παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προκειμένου 
να καλύψουν τυχόν ελλείψεις ή να διακριθούν. Τιμές πολύ προσιτές!!! 
(Περιοχή: Ημαθία,  Τηλ: 6986001784)