Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Φιλόλογος με επάρκεια στη braille και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών του Δημοτικού. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. Διδασκαλία σε γκρουπ: Ναι. Διδασκαλία μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής: Ναι. Τιμές προσιτές!!! Περιοχή: Βόλος. Τηλέφωνο: 6979056817.