Καλοκαιρινό Taboo

Μπορεί το taboo να χρησιμοποιηθεί στην παιγνιοθεραπεία και στα θεραπευτικά προγράμματα;

Κι όμως μπορεί!

Το taboo βοηθά τα παιδιά με παρορμητικότητα ή δυσκολία διαχείρισης θυμού να αποκτήσουν μηχανισμούς διαχείρισης.

Όταν καταλαμβανόμαστε από δυνατά συναισθήματα δεν μπορούν να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να αναζητούμε άλλους, εναλλακτικούς τρόπους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το taboo. Έχουμε μπροστά μας τη λέξη που θέλουμε να πούμε αλλά πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και την παρορμητικότητά μας και να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο να την περιγράψουμε.

Επιπλέον το taboo είναι ένας ευχάριστος τρόπος για ανάπτυξη λεξιλογίου και έκφρασης, ιδανικός για παιδιά με δυσκολίες στον λόγο.

Κατεβάστε δωρεάν το καλοκαιρινό taboo!
Καλοκαιρινό taboo

Αναστασία Κούρτη,
ειδική παιδαγωγός MSc, PhDc
εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια,
Παιδανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.