Λογοθεραπεύτρια

Αναλαμβάνω για τη νέα περίοδο (από Σεπτέμβριο 2020 ): – Υπηρεσίες παράλληλης στήριξης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας – Εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας κατ’ οίκον
popkampani@gmail.com