Παράλληλη στήριξη 2020-2021 Νότια προάστια

Ειδική παιδαγωγός – Νηπιαγωγός αναλαμβάνει με υπευθυνότητα Παράλληλη στήριξη για τη νέα σχολική χρονιά σε μαθητές νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή καθώς και εποπτικό υλικό. Συστάσεις εφόσον ζητηθούν. Τηλ. 6949568399 ή email villy935@gmail.com