Παραλληλη στήριξη

Απόφοιτη του τμήματος ειδικής αγωγής του Μητροπολιτικου κολεγίου με 3 χρόνια στην παράλληλη στήριξη μπορώ να αναλάβω παιδάκια για παράλληλη στήριξη
sevimrg.93@gmail.com