ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ειδική παιδαγωγός αναλαμβάνει στη Θεσσαλονίκη την παράλληλη στήριξη μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού. Διαθέτω προϋπηρεσία στην παράλληλη στήριξη μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πραγματοποιώ Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα στον Προφορικό και Γραπτό λόγο και έχω εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και στο σχεδιασμό παρέμβασης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6972846122
email: an_arvan@hotmail.com