Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Αυτισμό: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό»

<<από το υλικό του προγράμματος>>
<<από το υλικό του προγράμματος>>
 
Το «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία» είναι ένα πρόγραμμα τριετούς έρευνας που προέκυψε από τη συνεργασία ειδικών σε ΗΒ, Ελλάδα και Ιταλία.

Μεταξύ των άλλων δράσεων του, το πρόγραμμα «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό» έχει δημιουργήσει και συγκεντρώσει πλούσιο υλικό για τους παιδαγωγούς και τους άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Στη σελίδα του προγράμματος θα βρείτε πολύ χρήσιμα άρθρα, βιβλία, κοινωνικές ιστορίες, ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία, βίντεο κ.α.

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:
Διαμορφώνοντας το ημερήσιο πρόγραμμα
Οδηγός διαφοροποίησης για την Πρωτοβάθμια
Δέκα Οδηγίες
Υποδείξεις προς εκπαιδευτικούς

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός