Προσφέρεται εποπτεία σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς

Προσφέρεται εποπτεία σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς για:
  • Διαχείριση μαθητών στην τάξη
  • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης
  • Διαχείριση συναισθηματικών αναγκών των παιδιών
  • Οργάνωση ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Ομαδικές/ατομικές συνεδρίες δια ζώσης ή μέσω Skype
  • Διαχείριση εργασιακού άγχους
 

Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε mail:
akourti@paidanaptixi.com 
perieidikisagogis@gmail.com
και στο τηλ. 6986531348 (απογευματινές ώρες)