Προσφέρεται εποπτεία σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς

Προσφέρεται εποπτεία σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς για:

 • Διαχείριση μαθητών στην τάξη
 • Παράλληλη Στήριξη
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης
 • Διαχείριση συναισθηματικών αναγκών των παιδιών
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης
 • Θεραπευτικό Παιχνίδι σε εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης
 • Οργάνωση ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οργάνωση ομάδων γονέων
 • Οργάνωση πλάνου παρέμβασης/συνεδριών με τη χρήση των εξ αποστάσεων μέσων (καθοδήγηση για πλατφόρμες Zoom, Webex, Skype)
 • Ομαδικές/ατομικές συνεδρίες δια ζώσης ή μέσω Skype.

Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου.

Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε mail:
akourti@paidanaptixi.com 
perieidikisagogis@gmail.com
και στο τηλ. 6986531348