Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες-Δωρεάν Οδηγοί

 
Creative Commons (Attribution 3.0)

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς για το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διδασκαλία σε παιδιά με διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για το «Πρόγραμμα
μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» :
 

Αυτισμός
Πολλαπλές Αναπηρίες
Κινητικά Προβλήματα
Κώφωση

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός