Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Αυτισμός: Δωρεάν Υλικό και Πηγές

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι δύσκολη για πολλούς ειδικούς και γονείς, είτε μιλάμε για αυτιστικά παιδιά, είτε όχι. Ειδικά όμως για τα αυτιστικά παιδιά, ο τρόπος που δομείται ένα πρόγραμμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Πριν δούμε πώς δομείται ένα πρόγραμμα τέτοιο πρόγραμμα για αυτιστικά άτομα, ας δούμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Ο όρος σεξουαλική διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με:

  • Τη βιολογική και σεξουαλική ανάπτυξη του ανθρώπου (αναπαραγωγή, εφηβεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, έμφυλη ταυτότητα)
  • Τις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές σχέσεις)
  • Τις επικοινωνιακές/διαπροσωπικές ικανότητες (επικοινωνία, διαπραγμάτευση, λήψη αποφάσεων)
  • Τη σεξουαλική συμπεριφορά (σεξουαλικότητα και τρόποι που αυτή εκφράζεται)
  • Τη σεξουαλική υγεία (ΣΜΝ, αντισύλληψη, εγκυμοσύνη)
  • Την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της σεξουαλικότητας (ρόλοι των φύλων, διαφορετικότητα, σεξουαλικότητα και Μedia).

Όπως προανέφερα, ένα πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για αυτιστικά άτομα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη National Autistic Society του ΗΒ, ένα πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για αυτιστικά άτομα πρέπει να σχεδιαστεί δίνοντας έμφαση, μεταξύ των άλλων, στην γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί (απλή, κατανοητή, χωρίς μεταφορικό λόγο), καθώς και στην χρήση οπτικών βοηθημάτων.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε, πληροφορίες, πηγές, καθώς και εποπτικό υλικό για να φτιάξετε το δικό σας πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής. Κάποιες πληροφορίες είναι στα Ελληνικά και άλλες στα Αγγλικά. Μέρος του υλικού είναι κατάλληλο για παιδιά ενώ κάποιο για εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Ένα μέρος του υλικού το βρήκα στο Διαδίκτυο, ενώ κάποιο το δημιούργησα εγώ η ίδια:

Πληροφορίες/Βιβλία:
Σεξουαλική Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
Sexuality Education for Children and Adolescents with Developmental Disabilities(Αγγλικά)
Managing Menstruation(Αγγλικά)
Sex Education Forum (πολλά άρθρα/εγχειρίδια-Αγγλικά)

Οπτικά Βοηθήματα:
Οπτικά Βοηθήματα με Θέμα τη Σεξουαλική Υγεία

Σελίδες με Έτοιμο Υλικό και Πλάνα Διδασκαλίας (Αγγλικά):
King County
Sex Ed Library

Υλικό που Δημιούργησα:
Κοινωνικοί Κύκλοι
Αποδεκτές Συμπεριφορές Δημόσια και Ιδιωτικά

Με πληροφορίες από:
http://www.autism.org.uk/
www.plannedparenthood.org/

 

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός