Σχεδιαγράμματα Ιστορίας για το Δημοτικό

http://ebooks.edu.gr

Τα σχεδιαγράμματα (εννοιολογικοί χάρτες) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία μαθημάτων στα οποία ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να συγκρατήσουν οι μαθητές είναι μεγάλος.

Είναι μάλιστα, ένα απαραίτητο βοήθημα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους, θα μεταφερθείτε σε σελίδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και έχουν αναρτήσει σχεδιαγράμματα για την Ιστορία του Δημοτικού:


Τα links οδηγούν σε σελίδες διαφόρων εκπαιδευτικών. Εκεί μπορείτε να βρείτε και σχεδιαγράμματα ιστορίας για άλλες τάξεις και να κατεβάσετε αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και στον τρόπο που διδάσκετε το μάθημα.

Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός