Σχολικός Εκφοβισμός και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού+”Τα Μπαλόνια της Φιλίας” & “Η Μόνα σε καινούριο Σχολείο”, Δωρεάν Υλικό για τον Σχολικό Εκφοβισμό

<<από το βιβλίο>>
 
Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού (Σύνδεσμοι με υλικό στο τέλος της σελίδας)
 
Εισαγωγή
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που ειδικά στις μέρες μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές (λεκτικός, σωματικός, κοινωνικός, ψυχολογικός, διαπροσωπικός, ηλεκτρονικός και σεξουαλικός
εκφοβισμός (Κοντογιάννης, 2016).
Τόσο τα θύματα όσο και οι θύτες προέρχονται συνήθως από ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στον χαρακτήρα τους, στο κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, στη θέση τους στην ομάδα των συνομηλίκων, καθώς και σε διάφορες δυσκολίες-αναπηρίες (Rigby, 2004). Τα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές μάλιστα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους να γίνουν τόσο θύματα όσο και θύτες bullying ((Brown Hajdukova, Hornby & Cushman, 2016; Wise,2003).
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Το πρώτο βήμα ώστε ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τόσο τα παιδιά που δέχονται bullying όσο και αυτά που το ασκούν είναι ανιχνεύσει το bullying (Piotrowski & Hoot, 2008). Προφανώς και χρειάζεται πολύ προσοχή από μέρους του εκπαιδευτικού ώστε να μπορεί να εντοπίσει ποια παιδιά συμμετέχουν σε πράξεις σχολικού εκφοβισμού τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο προαύλιο.
Σε δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσεγγίσει τόσο τους θύτες όσο και τα θύματα, να τους συμβουλεύσει και να τους καθοδηγήσει (Lazarus & Pfohl, 2012). Η πρώτη προσέγγιση μπορεί να γίνει είτε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις-συζητήσεις, ή μέσω εναλλακτικών τρόπων όπως ζωγραφική, παιχνίδι, κ.τ.λ., ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους (Κοντογιάννης, 2016).
Επιπλέον, σαν μέτρο πρόληψης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει ο ίδιος ένα πρόγραμμα αντι-bullying (κυκλοφορούν έτοιμα προγράμματα τόσο στα Ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες) ώστε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές του (Philip & William, 2012).
Φυσικά, η συνεργασία με άλλους ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς θεραπευτές, πιο έμπειρους/ εξειδικευμένους παιδαγωγούς) είναι πολύ χρήσιμη.
Βιβλιογραφία
  • Brown Hajdukova, E., Hornby, G. & Cushman, P. (2016). Bullying experiences of students with social, emotional and behavioural difficulties (SEBD). Educational Review, 68(2), 207-221.
  • Lazarus, P. & Pfohl, W. (2012). Bullying Prevention and Intervention: Information for Educators. Bethesda: National Association of School Psychologists, 41(4), 27-28.
  • Piotrowski D & Hoot, J. (2008). Bullying and Violence in Schools: What Teachers Should Know and Do. Childhood Education; Olney84 (6), 357-363.
  • Ridby, K. (2004). Working to prevent school bullying: key issues, in P., Smith, D., Pepler, & K. Rigby(Eds), Bullying in Schools. How Successful Can Interventions Be? Cambridge, UK: Cambridge University Press
  • Wise, S. (2000). Listen to Me!: The Voices of Pupils with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD), London: SAGE.
  • Κοντογιάννης, M. (2016) Ενδοσχολική βία (school bullying) – Θυματοποίηση (victimization) στο χώρο του σχολείου. Eντοπισμός & αντιμετώπιση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης – eproceedings
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το βιβλίο της ΕΨΥΠΕ με δύο ιστορίες για το bullying: “Τα Μπαλόνια της Φιλίας” & “Η Μόνα σε καινούριο Σχολείο” (το αρχείο περιέχει και τα 2 βιβλία).
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός