Τα κρυπτόλεξα των ρημάτων! Δωρεάν Φύλλα Εργασίας

Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εμπεδώσουν τα παιδιά τις καταλήξεις των ρημάτων (-ώνω, -ίζω, -εύω, -αίνω)!

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός


Δείτε επίσης:
Αφίσες με Καταλήξεις Ρημάτων