Το Αλφάβητο της Αγγλικής Γλώσσας με Εικονογραφήματα (κατάλληλο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες)

via pinterest


Τα οπτικά βοηθήματα είναι ένας ευχάριστος τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Kelly & Phillips, 2011; Mortimore, 2008).
Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι αρκετοί
μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσω των οπτικών ερεθισμάτων (είναι visual learners) ενώ άλλοι μέσω των ακουστικών ερεθισμάτων (Kelly & Phillips, 2011; Tandi, 2005). Όταν, λοιπόν, έχουμε ένα μαθητή ο οποίος είναι οπτικός μαθητής, θα πρέπει να του παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία.

Παρακάτω θα βρείτε βήμα-βήμα τον τρόπο να οπτικοποιήσετε μαζί με το παιδί το αγγλικό αλφάβητο (οι εικόνες είναι από το pinterest).

via pinterest

via pinterest

via pinterest

via pinterest
via pinterest

via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest

via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest


via pinterest

Βιβλιογραφία:
Kelly, K. & Phillips, S. (2011). Teaching Literacy to Learners with Dyslexia: A Multi-Sensory Approach. Los Angeles: SAGE
Mortimore, T. (2008). Dyslexia and learning style: a practitioner’s handbook (2nd Ed). Chichester: John Wiley.
Tandi, C. (2005). Teaching maths to pupils with different learning styles. London: Paul Chapman.

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός