«Το Σπίτι των Παιδιών» – Δωρεάν Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη της παιδικής επιθετικότητας

<<από το εξώφυλλο του βιβλίου>>

«Το Σπίτι των Παιδιών» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού Σχολείου και επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται με την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψή

της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Προσπαθεί να προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο («Το Σπίτι των Παιδιών»), στο οποίο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας να επεξεργαστούν θέματα της καθημερινότητάς τους.
«Το Σπίτι των Παιδιών» είναι ο κόσμος των παιδιών, εκεί όπου τα ίδια τα παιδιά είναι ελεύθερα να εκφραστούν, χωρίς την κριτική των ενηλίκων. Παράλληλα μπορεί να είναι και το σχολείο τους, εκεί που συναντιούνται μεταξύ τους, επικοινωνούν, παίζουν, καβγαδίζουν και κάποιες φορές πληγώνουν το ένα το άλλο.
Τα θέματα παρουσιάζουν μια ακολουθία, έτσι ώστε αρχικά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη διαδικασία και το πνεύμα του προγράμματος. Στη συνέχεια προχωρούν, συζητώντας για την επικοινωνία και τη συναισθηματική εκπαίδευση και από εκεί στην παιδική επιθετικότητα και τις εκφράσεις της στο σχολείο. Το πρόγραμμα κλείνει με τα δικαιώματα των παιδιών και τον αποχαιρετισμό της ομάδας.

Με πληροφορίες από το εγχειρίδιο

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός