Τραυλισμός και Παιγνιοθεραπεία

Τραυλισμός
Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας που έχει ως χαρακτηριστικό την επανάληψη φθόγγων , συλλαβών ή λέξεων, επιμηκύνσεις φθόγγων και μπλοκαρίσματα ήχων.
Αναπτυξιακά, ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 2 με 6 ετών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εάν δεν επιμείνει παραπάνω από 3 με 6 μήνες ή αν δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό στην οικογένεια. Ο επαγγελματίας που ασχολείται με τον τραυλισμό είναι ο λογοθεραπευτής[1].
 
Τραυλισμός και Παιγνιοθεραπεία
Αν και ο λογοθεραπευτής είναι ο κύριος επαγγελματίας που πρέπει να απευθυνθεί κάποιος που τραυλίζει, υπάρχουν και άλλες θεραπείες που λειτουργούν συνεπικουρικά.
Ο τραυλισμός μπορεί να είναι μια κατάσταση πολύ αγχογόνος, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες που τραυλίζουν και συχνά οδηγεί σε κοινωνική φοβία[2], με αποτέλεσμα να τους απομονώνει από το κοινωνικό τους περιβάλλον και πολλές φορές να τους οδηγεί σε άρνηση να συνεργαστούν με τον λογοθεραπευτή τους.
Η παιγνιοθεραπεία (όπως και άλλες μορφές ψυχοθεραπείας) μπορεί να βοηθήσει όσους τραυλίζουν με τις κοινωνικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές δυσκολίες που προκύπτουν από τον τραυλισμό[3]. Παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές, όπως η αμοιβαία προφορική αφήγηση (mutual storytelling) ή η χρήση δαχτυλόκουκλων λειτουργούν θεραπευτικά για το παιδί και πολλές φορές υπάρχουν στιγμές μέσα στη συνεδρία που σταματά το τραύλισμα[4]. Επιπλέον η παιγνιοθεραπεία δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Μέσα από την αποδοχή και την ασφάλεια, το παιδί μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον τραυλισμό[5]. Μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η παιγνιοθεραπεία σε συνδυασμό πάντα με τη λογοθεραπεία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στις δεξιότητες έκφρασης και κατανόησης σε παιδιά που τραυλίζουν[6].
 
Τελικά τι να κάνω;
Καταρχάς θα πρέπει να τονιστεί ξανά πως σε περιπτώσεις τραυλισμού ο πλέον ενδεδειγμένος επαγγελματίας που θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος είναι ο λογοθεραπευτής. Εντούτοις, για μια πιο αποτελεσματική και πολύπλευρη αντιμετώπιση, ειδικά όταν μιλάμε για την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση των παιδιών, η παιγνιοθεραπεία μπορεί να ωφελήσει.
 

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός MSc,
εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια
Κοιν.Σ.Επ. Παιδανάπτυξη


[1] (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)).
[2] Messenger, M., Onslow, M., Packman, A. & Menzies, R. (2004). Social anxiety in stuttering: measuring negative social expectancies. J Fluency Disord. 29(3):201-12.
[3] National Health Service (NHS)
[4] Schaefer, C. & Cangelosi, D. (2002). Play Therapy Techniques. JASON ARONSON INC, New Jersey
[5] Shaffer, D. Ehrhardt, A. & Greenhill, L. (1985). FreePress, New York.
[6] Danger, S., & Landreth, G. (2005). Child-Centered Group Play Therapy with Children with Speech Difficulties. Int J Play Therapy, 14(1), 81–102.


Δείτε ακόμη:
Υλικό για τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας