Φτιάχνω τη δική μου ιστορία

Υλικό για να φτιάξουν τα παιδιά τις δικές τους ιστορίες (πατήστε στην πηγή στο τέλος του post για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα από όπου θα κατεβάσετε το υλικό).

Κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου, παιδιά Δημοτικού καθώς και παιδιά με δυσκολίες στον γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Προτάσεις χρήσης του υλικού:
Τα παιδιά Νηπιαγωγείου μπορούν να χωριστούν σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων, να σκεφτούν και να αφηγηθούν μια ιστορία.
Τα παιδιά Δημοτικού μπορούν να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά και να γράψουν την ιστορία που θα σκεφτούν.

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός