Φύλλα Εργασίας με Γεωμετρικά Σχήματα

http://didacticaeducativa.com/

Τα παρακάτω φύλλα εργασίας είναι κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας:


Βασικά Σχήματα
Μετράω τα σχήματα

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός