Δωρεάν Χρήσιμα Μαθήματα για την Ειδική Αγωγή, την Ψυχολογία και την Εκπαίδευση

  26 ακαδημαϊκά ιδρύματα προσφέρουν δωρεάν ψηφιακά μαθήματα σε διάφορους τομείς! Να μερικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του προγράμματος:   Τι είναι; Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.   Διαβάστε Περισσότερα…

Δωρεάν Χρήσιμα Μαθήματα για την Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση – “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών”

Η δράση “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών” στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό. Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Διαβάστε Περισσότερα…

Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους όταν κάνουν Μαθηματικά

           Eδώ μπορείτε να βρείτε το βιβλίο που δημιούργησα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας το οποίο βασίζεται στην οπτική απεικόνιση μαθηματικών εννοιών. *Δυνατότητα εποπτείας σε επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά με δυσκολίες στα Μαθηματικά, στη Γλώσσα Διαβάστε Περισσότερα…