Σχεδιαγράμματα Ιστορίας για το Δημοτικό

http://ebooks.edu.gr Τα σχεδιαγράμματα (εννοιολογικοί χάρτες) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία μαθημάτων στα οποία ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να συγκρατήσουν οι μαθητές είναι μεγάλος.Είναι μάλιστα, ένα απαραίτητο βοήθημα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους, Διαβάστε Περισσότερα…